Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κεντρικής αποθήκης της Δ.Κ. Μενεμένης με αρ. μελ. 41/12.

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: