Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – απολυμάνσεις δημοτικών χώρων.

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: