Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής Η/Υ και περιφερειακών συσκευών του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: