Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κινητήρα ανελκυστήρα με αριθ. μελ. 41/2012.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: