Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου επί θεμάτων κατασκευής πράσινου δώματος

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: