Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προκαταβολής των Βούλγαρων εταίρων στο έργο «Άμυνα Υγείας Για Τον Αστικό Πληθυσμό & Ενίσχυση Της Πρόληψης Με Την Εφαρμογή Κατευθυντήριων Γραμμών & Τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών».

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: