Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αδρανών υλικών με αρ. μελ. 29/12.

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: