Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων οικοδομικών μικροϋλικών για τα συνεργεία συντήρησης με αρ. μελ. 28/2012.

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: