Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αναψυκτικών και πλαστικών ειδών (πλαστικά πιάτα κλπ).

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: