Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χημικού .προϊόντος για το πλύσιμο και απολύμανση κάδων απορριμμάτων με αρ. μελ. 98/2011.

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: