Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: