Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: