Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών αθλητικών δραστηριοτήτων (τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, κύπελλα, μετάλλια).

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: