Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα –μηχανήματα του δήμου. Αρ.μελ.80/2012.

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: