Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: