Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων Δημοτικού Ωδείου με αριθ. Μελ. 26/2012.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: