Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: