Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή