Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πάγκων και ερμαρίων για δημοτικά κτίρια με αριθ. μελ. 24/12.

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: