Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου με αρ. μελ. 04/2012

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: