Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια συστημάτων σκίασης για το κτίριο του δημοτικού Πολυϊατρείου Δ.Κ Αμπελοκήπων με αριθ. Μελ. 78/2012.

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: