Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών άρδευσης για χώρους πράσινου με αριθ. Μελ. 15/12.

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: