Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών: «Συντήρηση ασύρματων πομποδεκτών του Δήμου», αριθ. μελέτ.: 34/2011 και προϋ/σμού: 3.554,70 €

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: