Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών:«Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμών σχολικών κτιρίων του Δήμου», αριθ. μελ.: 51/2011 και προϋ/σμού: 10.887,96 €

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: