Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τα σκυλιά - φύλακες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: