Ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Καθαίρεση κτίσματος στην οδό Κέννεντυ» με αρ. μελ.: 19/2011 προϋπολογισμού: 9.225,00 € και η απευθείας ανάθεσή του

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: