Ψήφιση πίστωσης για υπηρεσίες μεταφοράς οχημάτων – χρήσης ρυμουλκών γερανών

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: