Ψήφιση πίστωσης και ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας για τα οικόπεδα των οδών Ελευθερίας 4 και Πανταζοπούλου 51 της Δ.Κ. Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: