Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Διευθέτηση του οικοπέδου επί της οδού Μοναστηρίου και της οδού Καραντινού» με αρ. μελ.: 01/2011 και προϋπολογισμό: 3.997,50€

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: