Ψήφιση πίστωσης ποσού 900€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6733 με τίτλο «Χρηματικά βοηθήματα σε άπορους δημότες» για την καταβολή τους στους δικαιούχους.

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: