Ψήφιση πίστωσης ποσού € 10.000,00 για την ενίσχυση κωδικού για τις «Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων».

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: