Ψήφιση πίστωσης ποσού € 12.000,00 για τις δαπάνες του έργου «Σιδηροκατασκευές για ασφάλεια δημοτικών χώρων».

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: