Ψήφιση πίστωσης ποσού € 12.312,30 για τις δαπάνες του έργου «Συντήρηση μονώσεων δημοτικών κτιρίων», Αριθ. Μελέτης 95/2011.

Αριθμός Απόφασης:

247

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: