Ψήφιση πίστωσης ποσού € 3.500,00 για την προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων, σχεδιάσεων κτλ».

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: