Ψήφιση πίστωσης ποσού € 5.535,25 για το έργο της Μελέτης 2/2011 «Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης στρατοπέδου Μ. Αλέξανδρος».

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: