Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/14.

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: