Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για κατ΄ εξαίρεση χορήγηση άδειας στάθμευσης παρά την οδό σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Χριστίδου Παγώνα, επί της οδού Ευξείνου 28)

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: