Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για κατ΄ εξαίρεση χορήγηση άδειας στάθμευσης παρά την οδό σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Δαλαμπίρα Αβραμούλα, επί της οδού Καζαντζάκη 2)

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: