Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για κατ΄ εξαίρεση χορήγηση άδειας στάθμευσης παρά την οδό σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Καρεπίδης Νικόλαος, επί της οδού Στεφ. Δαμουλάκη 9)

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: