Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για κατ΄ εξαίρεση χορήγηση άδειας στάθμευσης παρά την οδό σε άτομο με ειδικές ανάγκες (Μουρατίδου Παρασκευή, επί της οδού Γευγελής 31)

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: