Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των κατ΄ εξαίρεση αδειών στάθμευσης παρά την οδό σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: