Σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 98β στη πολεοδομική ενότητα 4(Π.Ε.4) της Δ.Κ. Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

060

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: