Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Μόνιμου Προσωπικού 2020 -2023.

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: