Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 42/2014 απόφασης «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου έδρας του Σωματείου ΑΤΛΑΣ» ως προς τους όρους παραχώρησης

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: