Σύγκριση στοιχείων τιμών προηγούμενων διαγωνισμών στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, επίπλων και οπτικοακουστικών μέσων αίθουσας θεαμάτων του πολιτιστικού κέντρου δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

041

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: