Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτης (οριστική, εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου για τον πολιτισμό της Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος » (αρ. μελ. 2/2022), προεκ/μενης αμοιβής: 266.204,33€ (με ΦΠΑ 24%) ΟΠΣ . 5027349

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: