Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία Πρασίνου Δώματος στο 4οΔημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη» (Αρ. Μελ.: 64/2012)

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: