Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: