Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων και κινητών για την εκμίσθωση/εκποίησή τους και για τη διεξαγωγή Δημοπρασίας για την εκμίσθωση/εκποίηση αυτών έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: