Συγκρότηση επιτροπής για προμήθειες που διενεργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 18, περ. 2 ΠΔ 28/80 και ειδικών μελών, για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: